Categories
Obezite

Obezite ve Diyabet İçin Ketojenik Diyet

Ketojenik diyet, son zamanlarda obezite ve tip 2 diyabet tedavisi vaadiyle büyük ilgi görmüştür. Bununla birlikte, potansiyel yararları için olan heyecan, bu koşullar için kullanımını destekleyen mevcut kanıtları geçiyor. Başka türlü tedavi edilmesi zor hastalıklar için potansiyel olarak yeni bir yaklaşım önermek harika olsa da, hastalara gereksiz zarar ve masrafları önlemek, diyetin riskleri, yararları ve uygulanabilirliği için değerlendirmemize bağlı kalmak önemlidir.

Ketojenik diyet veya keto diyet, Paleo ve Atkins diyetleri gibi yeni bir dizi düşük karbonhidrat diyetinden sonra popülerlik kazanmıştır. Ketojenik diyet, diğer düşük karbonhidratlı diyetlerden benzersizdir, çünkü diyetin takipçilerinin hemen hemen tüm karbonhidratları bırakmaları, fazla proteinden kaçınmaları ve yüksek düzeyde yağ tüketmeleri (genellikle tüketilen kalorilerin % 70’ini aşması) önerilir, ketonların üretimi ile sonuçlanır, bu diyete ismini verir. Düşük karbonhidratlı diyetlere duyulan ilgi, bazılarının düşük yağlı bir diyetin obezite artışını önleme konusunda başarısız olduğunu ve tip 2 diyabetin artmasıyla ilişkili olduğunu düşünmesinden dolayı ortaya çıktı. Bu inanç , modern Amerikan diyetinin yağ bakımından gerçekten düşük olmaması (toplam kalorinin% 30’undan az olarak tanımlanan) gerçeğinden dolayı yalanlandı. Daha önemlisi, 1970’lerin başından 2000’lerin başlarına kadar, Amerikalılar toplam enerji tüketimini günde en az 240 kalori kadar arttırdı (tahminler yöntem ve kaynağa göre değişir), muhtemelen kilo alımına ve diyabet insidansının artmasına katkıda bulundu.

Ketojenik diyet, kilo vermede diğer diyetlerden daha etkili midir?

Bir yıldan uzun süren 13 çalışmanın meta-analizinde, araştırmacılar ketojenik diyetin yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı stratejilere göre bir kilogramdan daha az kilo kaybı ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.Bu fark, istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, klinik olarak önemli olmayabilir. Ayrıca, 32 kontrollü beslenme çalışmasının bir meta-analizi, ketojenik diyetlere kıyasla düşük yağ diyetleri ile enerji harcamasının ve yağ kaybının daha yüksek olduğunu buldu.

Kilo kaybıyla sonuçlanan herhangi bir diyet bunu yapar çünkü kalori alımını azaltır. Kilo kaybı için kullanıldığında ketojenik diyet de farklı değildir. En göze çarpan sorular sürdürülebilir olup olmadığı ve uzun süreli sağlığı destekleyip desteklemediğidir.

Geniş çapta düşük karbonhidratlı diyet literatüründe gözlemsel çalışmalar, tüm nedenlere bağlı ölümlerin artmış olduğunu öne sürmesine rağmen, bildiğimiz kadarıyla yapılan hiçbir çalışma, kardiyovasküler olaylar veya mortalite için ketojenik diyetleri değerlendirmemiştir.

Tip 2 Diyabet ve Ketojenik Diyet

Tip 2 diyabetin tedavisinde ketojenik  diyetin rolü nedir? Tip 2 diyabetli kişilerde ketojenik diyetin yayınlanmış, randomize olmayan bir çalışması, ketojenik grupta 1 yılda Hemoglobin A1c’de % 1.3 azalma olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu bulgular dikkatli yorumlanmalıdır, çünkü ketozis  grubu gönüllü bir gruptu ve kontrol grubuna sunulmayan yoğun teknolojik ve davranışsal destek aldı.
Uzun dönem (year 1 yıl) randomize çalışmalar farklı bir hikaye anlatıyor. Kilo kaybı için düşük yağlı diyetlerle ketojenik diyetin karşılaştırıldığı randomize uzun süreli çalışmaların bir meta-analizi, tip 2 diyabetli kişiler arasında glisemik kontrolde fark olmadığını bildirmiştir

Tip 2 diyabet, insülin direncine bağlı karbonhidrat intoleransı ile karakterizedir. Karbonhidratların kısıtlanması (ketojenik diyette olduğu gibi) glisemik kontrolü geçici olarak iyileştirebilir ve herhangi bir şekilde kilo kaybı insülin direncini iyileştirebilir. Bununla birlikte, ketojenik diyetlerin, baklagiller, tam tahıllar ve meyveler gibi sağlıklı karbonhidrat bakımından zengin gıdaların tüketimine rağmen glisemik kontrolün iyileştirildiği diğer diyet yaklaşımlarının aksine, kilo kaybından bağımsız olarak karbonhidrat intoleransını spesifik olarak geliştirdiği konusunda herhangi bir kanıt yoktur.

Ketojenik diyetin başka olası yararları var mı?

Ketojenik diyetin serum lipid seviyeleri gibi kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, kanıtlar, LDL kolesterolün ve apo-B içeren lipoprotein seviyelerinin, kilo kaybına rağmen  ketojenik diyetle birlikte iyileşemediğini  hatta önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. Her ne kadar HDL  kolesterol seviyesinde bir ketojenik diyetle eşzamanlı bir artış olsa da, tarihsel olarak, HDL kolesterol seviyesini arttırmak için kullanılan çeşitli müdahaleler kardiyovasküler olaylarda azalmaya çevrilmemiştir.

Ketojenik diyetin risk-fayda dengesi açısından, olası olumsuz etkiler bir duraklama verebilir. Pediyatrik epilepsinin tedavisi için ketojenik diyetler, nispeten iyi huylu ama uygunsuz “keto gribi”, yorgunluk, zayıflık ve gastrointestinal rahatsızlıkların indüksiyon periyodu, daha az yaygın ancak daha ölümcül selenyum eksikliğinden kaynaklanan kardiyak aritmi oluşumuna kadar çeşitli yan etkiler ortaya çıkarmaktadır. Diğer belgelenen yan etkiler, böbrek taşı, kabızlık, ağız kokusu, kas krampları, baş ağrıları, diyare, sınırlı büyüme, kemik kırıkları, pankreatit ve çoklu vitamin ve mineral eksikliklerini içerir.

Bununla birlikte, ketojenik diyetin göz ardı edilebilecek en harika riski: Yüksek lifli, rafine edilmemiş karbonhidrat yememenin fırsat maliyeti. Kepekli tahıllar, meyveler ve baklagiller gezegendeki sağlığı teşvik eden yiyeceklerden bazılarıdır. Tip 2 diyabet veya obezite artışlarından sorumlu değillerdir ve bu yiyeceklerden uzak durmak sağlığımıza zarar verebilir. 45 prospektif çalışmanın sistematik bir incelemesinde ve meta-analizinde araştırmacılar, tam tahıl alımının, koroner kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalık, toplam kanser ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde doza bağlı bir azalma ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

Benzer bulgular meyve ve baklagillerde de görülmüştür. Neredeyse tüm uzmanlar, yüksek oranda işlenmiş, rafine edilmiş karbonhidrat bakımından zengin gıdalardan kaçınılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Rafine edilmiş ve rafine edilmemiş karbonhidratlar arasındaki farkı bulanıklaştırmak ve böylece her ikisini de hariç tutmak rafine edilmemiş karbonhidratların sayısız sağlık yararını engellemektedir.

Ketojenik diyetin neden olduğu riskler, popülasyonların çoğunun, hepsinin olmasa da, kronik ketozisi önlemek için yeterli karbonhidrat tükettiğini açıklayabilir. Popüler yanılgıya rağmen, tarihsel olarak minimal karbonhidrat diyeti uygulayan  Inuit bile, keton üretimini engellemek için yaygın bir genetik mutasyona sahiptir.

Genetik mutasyonun nedeni bilinmemekle birlikte, keton üretimini en aza indirerek hayatta kalma avantajı sağlayabilir. Buna karşılık, en uzun yaşayan popülasyonlardan bazıları olan Mavi Bölge toplulukları (örneğin Yunanistan, Japonya), günlük kalorilerin % 50’sini aşan bir karbonhidrat gıdasına  dayanmaktadır.

Her ne kadar ketojenik diyet obezite ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların diyet tedavisi için çok dikkat çekmiş olsa da, kullanımını destekleyen kanıtlar şu anda sınırlıdır ve diyetin potansiyel riskleri gerçektir. Doktorlar ve hastalar, ketojenik diyetin yararlarını ve risklerini reklamlara aldanmadan, kanıtlara uygun bir şekilde değerlendirmeye devam etmelidir.

Kaynak: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2737919